>

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

    Laatimispäivä
    31.3.2018

    1
    Rekisterinpitäjä

    Nimi
    Lammin Vapaaehtoinen Palokunta ry,
    y-tunnus 1056181-3
    Osoite
    Mommilantie 24, 16900 Lammi
    Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
    lammi.vpk@pelastuslaitos.fi

    2
    Yhteyshenkilö rekisteriäkoskevissa asioissa

    Nimi
    Henrik Selinummi
    Osoite
    Sankolantie 163, 16900 Lammi
    Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
	henrik.selinummi(at)gmail.com / 040 753 6437
    3
    Rekisterin nimi
    Lammin VPK:n henkilöstöhallinon rekisteri

    4
    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

    Lammin VPK käyttää henkilötietoja pitääkseen yllä yhdistyksen jäsenrekisteriä. Yhdistyksen jäsenille tiedottamista varten, sekä tarpeellisia tietoja joita tarvitaan osastoissa toimimista varten.

    5
    Rekisterin tietosisältö

    Lammin VPK kerää rekisteriinsä kaikilta jäseniltään tiedot; jäsenen nimi, henkilötunnus, yhteystiedot.
    Hälytys- ja naisosastolaisista tarkennettua rekisteriä; lähiomaisen nimi ja yhteystiedot, tiedot asepalveluksesta, ajokorttiluokka, osastossa toimimis kelpoisuudesta( koulutustaso, kuntotaso, yms)
    Lisäksi hältysosastoon kuuluvalta, terveydentilasta tieto( mm lääkärin tarkastus, kunnonmittaustestitulokset), pankkiyhteystiedot.

    6
    Säännönmukaiset tietolähteet

    Lammin VPK saa tietonsa yhdistyksen jäseneltä itseltään, sekä kootusti jäsenille tarkoitetuista koulutuksista.

    7
    Tietojen säännönmukaiset luovutukset

    Tietoja luovutetaan tarvittaessa Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle rekisteröidyn suostumuksella.
    Luovutettavat tiedot pitävät sisällään henkilötiedot, yhdeystiedot, pankkitiedot, asepalvelustiedot, ajokorttiluokka, palokuntatiedot(mm palokuntaan liittyminen, koulutustaso.)
    Tietojen luovuttaminen perustuu Lammin VPK ry:n ja Kanta-Hämeenpelastuslaitoksen väliseen Aluesopimukseen sekä Palokuntasopimukseen.

    8
    Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

    Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

    9
    Rekisterin suojauksen periaatteet

    A Manuaalinen aineisto
    Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, sekä hävitetään asianmukaisesti kun ei tarvetta säilytykselle enää ole.

    B ATK:lla käsiteltävät tiedot
    ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu koneelle salasanalliseksi tiedostoksi. Tiedostoon on pääsy ainoastaan yhdistyksen jäsenellä joka toimii osastonjohtajana, tai hallituksessa sellaisessa toimessa jossa tarvetta rekisterin tiedoihin. Käyttöoikeus ja salasana evätään kun henkilö toimessa vaihtuu.
    Tietokoneen yhteys on palomuurilla suojattu.
    Tiedosto pitää sisällään salassapidettävää tietoa. Jäsenen tiedot poistetaan, kun ei enää yhdistyksen jäsen.