HÄLYTYSOSASTO

Hälytysosasto on VPK:n operatiivisen toiminnan osasto joka vastaa käytännön sammutus- ja pelastustoiminnasta 24/7. VPK:lla on sopimus Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa ja VPK toimii alueensa ensisijaisena eli ykköslähdön palokuntana. Pelastusyksikön liikkeelle lähtöaika hälytyksestä on 5 min.

 

Lammin VPK:n suorittamat tehtävämäärät vaihtelevat vuosittain keskiarvon ollessa noin 170 tehtävää vuodessa sisältäen sammutustehtäviä, pelastus- ja  liikenneonnettomuustehtäviä sekä ensivastetehtäviä kuten elottomuuksia.

 

Palokunnan hälytysosastossa on monia erilaisia tehtäviä. Erilaiset kelpoisuudet tehtäviin muodostuvat käydeistä kursseista, henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä mm. fyysisestä kunnosta. Esimerkiksi savusukelluspätevyys edellyttää keskimääräistä parempaa kuntoa testauksineen sekä paineensietokykyä kun taas tieliikennepelastamisen tai ensivastetoiminnan vaatimukset eivät ole niin suuret. Palokunnasta löytyy siis lähes kaikille jotain. Terve mieli sekä nuhteeton tausta ovat kuitenkin ehdottomat vaatimukset toimintaan osallistumiselle ehdottoman vaitiolovelvollisuuden lisäksi.

 

Hälytysosaston viikkoharjoitukset ovat maanantaisin.

Mikäli olet kiinnostunut hälytysosaston toiminnasta niin voit ottaa yhteyttä hälytysosaston päällikköön.

NUORISO-OSASTO

Palokunnan nuoriso-osasto on tarkoitettu 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille. Nuoriso-osaston viikkoharjoitukset ovat tiistaisin klo 18.00 ja niiden kesto on 2 tuntia kerrallaan.

 

Nuoriso-osastossa nuoret oppivat ryhmätyötaitoja sekä muita käytännön taitoja joiden keskiössä ovat erilaiset turvallisuuteen liittyvät asiat alkusammutuksesta ensiapuun, yleiseen turvallisuusvalistukseen sekä arvoihin. Iän karttuessa harjoiteltavat asiat laajentuvat erilaisiin ja vaativimpiin asioihin ja siirtymä myöhemmin hälytysosastoon on helppo ja luonnollinen. Osa palokuntanuorista hakeutuu tyypillisesti aikuisiällä erinäisiin viranomaistehtäviin ammatillisen koulutuksen kautta joko pelastajaksi, ensihoitajaksi tai poliisiksi. Lammin VPK:n kasvateista ammatikseen pelastusalalla toimii nykyään yli 10 henkilöä.

 

Nuoriso-osaston toimintaan kuuluvat myös erilaiset leirit, joissa suoritetaan erilaisia kursseja. Viimeisenä kurssina suoritetaan sammutustyökurssi joka antaa pätevyyden hälytyksissä toimimiselle (18v) ja jonka jälkeen nuori siirtyy hälytysosastoon. Ajoittain järjestetään myös 24h-harjoituksia, joissa yövytään paloasemalla. Vuorokauden ajalle on lavastettu erilaisia hälytystehtäviä joita nuoret suorittavat aivan kuten hälytysosastokin.

 

Nuoriso-osastossa on kiusaamisen osalta nollatoleranssi. Kouluttajat ovat taustaltaan nuhteettomia ja osa heistä toimii ammattikseen kasvatusalalla.

 

Mukaan ovat tervetulleita niin pojat kuin tytötkin.

Mikäli kiinnostuit, voit tiedustella lisää nuoriso-osaston ohjaaja Henrik Selinummelta.

TUKIOSASTO

Tukiosasto on niitä varten, jotka eivät halua olla varsinaisessa hälytystoiminnassa mukana, mutta haluavat kuitenkin osallistua vpk-toimintaan.

Tukiosasto kokoontuu 1-2krt/kk, tällä hetkellä harjoitukset ovat joka 3. Torstai klo 18.

 

Tukiosastoon kuulumiselle ei ole varsinaisia karsivia kriteereitä kuten esimerkiksi hälytystoimintaan osallistumisessa, mutta vaitiolovelvollisuutta sekä nuhteetonta taustaa niin ikään edellytetään. Voit tukiosaston lisäksi kuulua myös muihin osastoihin, mikäli kriteerit näiden osastojen osalta täyttyvät.

 

Keskeisiä toimintoja tukiosastolla ovat muun muassa hälytysmuonituksesta vastaaminen, yhteistoiminta eri osastojen kanssa sekä omalta osaltaan virkistystoiminnasta vastaaminen.

Pyrimme räätälöimään harjoituskauden jäsenten toiveiden mukaiseksi, sisältäen soveltuvilta osin esimerkiksi ensiapu- ja alkusammutustaitoja, kalustohuollon eri osa-alueiden harjoittelemista sekä muita vpk:n tukitoimintoihin kuuluvia asioita.

 

Vaikka yllä oleva teksti antaakin tukiosastosta vakavamielisen kuvan, emme sitä ole. Siispä rohkeasti yhteyttä tukiosaston tai vpk:n päällikköön, tai laita vaikka sähköpostia lammi.vpk@pelastuslaitos.fi

VETERAANIOSASTO

Palokunnan veteraaniosasto koostuu pitkään toiminnassa olleista palokuntalaisista. Veteraaniosasto mahdollistaa luonnollisen siirtymisen esimerkiksi hälytysosaston toiminnasta toiseen osastoon silloin kun tietty ikä saavutetaan.

 

Veteraaniosaston toiminta on pääsääntöisesti virikkeellisestä toimintaa johon sisältyy erilaisia tutustumisiskäyntejä, tapahtumia sekä yhdessäoloa. Osasto voi osallistua myös valistustoimintaan.

 

Palokuntatoiminta on monelle elämäntapa johon on sitouduttu parhaimmillaan jopa yli 60 vuodeksi. Palokunta on vahva toiminnallinen ja myötäelävä yhteisö joka ei hylkää omiaan normaalissa tilanteessa koskaan.

LAMMIN VPK

ASEMA 47

 

Mommilantie 24

16900 LAMMI

Palokunnan veteraaniosasto koostuu pitkään toiminnassa olleista palokuntalaisista.

LAMMIN VPK

ASEMA 47